Hulpbehoevende ouderen die gebruik gaan maken van thuiszorg lopen meer risico op ongelukken 24 October 2014

Oktober 2014 – Het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) laat weten dat door bezuinigen en aanpassingen in de zorg, ouderen die gebruik maken van thuiszorg meer kans op ongelukken hebben.

Hiervoor worden diverse redenen genoemd:

- er komt meer vraag naar behoefte aan thuiszorg vanuit hulpbehoevende Nederlanders. Deze groep heeft de wens  om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen;

- zorgtaken worden per 1 januari 2015 overgenomen door de gemeentes. De overheid wil graag bezuinigen in de zorg. Als hulpbehoevende langer thuis blijven wonen, dan is dit goedkoper dan een hulpbehoevende in een verzorgingshuis te plaatsen. Met andere woorden: thuiszorg wordt gestimuleerd;

- huisartsen en mantelzorgers kunnen door de toenemende vergrijzing en toenemende thuiszorg het aantal ouderen met letsel onvoldoende helpen en wijkteams zijn hierop vaak niet voorbereid.

Bovenstaande vloeit voort uit de mening van ruim 400 specialisten ouderengeneeskunde. Zij hebben een vragenlijst ingevuld die door het televisieprogramma Zembla is opgesteld. Uit deze vragenlijst komt naar voren dat van de specialisten 86% verwacht dat er met name problemen ontstaan met betrekking tot uitdroging en valincidenten in de thuiszorg. Daarnaast zijn de specialisten het erover eens dat de kwaliteit van de zorg af zal nemen in de nabije toekomst.