Oudere bewoners van verpleeghuizen bewegen erg weinig 25 July 2015

De Universiteit van Maastricht heeft onderzoek gedaan naar de hoeveelheid beweging van bewoners die  in een verpleeghuis wonen. Bij dit onderzoek zijn 723 bewoners betrokken uit zeven verpleeghuizen in Zuid-Limburg.

Uit dit onderzoek kwam naar voren dat bewoners van gemiddeld 83 jaar of ouder 90 procent van de tijd liggen of zitten. Eventuele taken in het verpleeghuis die ouderen zouden kunnen uitvoeren, zoals het dekken van een tafel of het voorbereiden van het eten, is hooguit goed voor 1 tot 2 procent van de dagvulling.

Verder blijkt uit het onderzoek dat 61 procent van de dementerende bewoners nog mobiel is, en dat dit percentage 27 procent is voor bewoners welke lichamelijke klachten hebben. Echter, deze mobiliteit wordt niet optimaal benut.

Volgens de Universiteit van Maastricht zijn bovenstaande gegevens representatief voor heel Nederland.