Salarisverlaging 4.300 TSN werknemers teruggedraaid 21 January 2016

Alle 4.300 TSN medewerkers van de afdeling Hulp bij Huishouding krijgen alsnog dat deel uitbetaald waar ze voor salarisverlaging recht op hadden.

Door diverse bezuinigen in de Nederlandse thuiszorg, kwam TSN met de afdeling Hulp bij Huishouding in de moeilijkheden. Hierop besloot TSN om vorig jaar een salarisverlaging door te voeren, welke in november werd tegengehouden door de rechter.

Bewindvoerders Jan van der Hel en Jacques Daniels geven aan blij te zijn dat gemeente gehoor geven aan hun oproep om facturen versneld te betalen. Hierdoor was het mogelijk om de salarissen te kunnen blijven betalen en de eerdere salarisverlaging terug te draaien.

De TSN afdeling Hulp bij Huishouding is in november 2015 in staat van surseance van betaling gesteld. De bewindvoerders geven aan dat zij momenteel in gesprek zijn met diverse partijen om een regeling te treffen voor zowel de werknemers als voor TSN zelf. De nadruk ligt momenteel op het behouden van de werkgelegenheid van ruim 10.000 klanten en ruim 40.000 cliënten en de continuïteit van TSN. De andere afdelingen van TSN Thuiszorg hebben namelijk geen uitstel van betaling aangevraagd.

Vakbond FNV is blij dat de salarisverlaging wordt teruggedraaid voor de medewerkers, maar wijst er wel op dat de situatie rondom de betreffende afdeling van TSN onzeker blijft. De voorkeur van FNV gaat uit dat een andere gerenommeerde partij de zorg overneemt, waarbij kwaliteit voor de patiënten gewaarborgd blijft, waarbij de continuïteit van de banen van de TSN medewerkers zo veel mogelijk intact blijft.