Zorgaanbieders nemen minimaal 3.350 werknemers over van TSN Thuiszorg 25 February 2016

Ten minste 3.350 werknemers van het failliete TSN Thuiszorg kunnen door thuiszorgorganisatie Buurtzorg en andere zorgaanbieders overgenomen worden. Dit laat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) donderdag weten. De aantallen zijn gebaseerd op de informatie die op dit moment voor handen is bij de gemeente. Van een aantal gemeente dient VNG nog terugkoppeling te krijgen.

Bewindvoerders namens TSN Thuiszorg, de voormalig grootste thuiszorgaanbieder, Daniels en Van der Hel zijn tevreden met de tot nu toe constructieve opstelling van de diverse partijen en het daaruit voortvloeiende voorlopige resultaat. Voormalig TSN werknemers die overgenomen worden door andere zorgaanbieders behouden hun arbeidsvoorwaarden. Daarbij zal de continuïteit tussen TSN werknemer en de huidige cliënten gewaarborgd blijven.

TSN Thuiszorg is door de dalende bijdrage van gemeenten voor de (thuis)zorg in de financiele problemen geraakt. TSN Thuiszorg was namelijk 27 euro per uur kwijt aan de afdeling ‘hulp bij huishouding’, terwijl de gemeente 21 euro per uur hiervoor betaalde aan TSN Thuiszorg. Om dit te compenseren besloot TSN Thuiszorg om het uurloon van de werknemers van de betreffende afdeling te verlagen met 20 tot 30 procent. Echter, dit werd in november 2015 verboden door de rechter. TSN vroeg daarop in het najaar van 2015 uitstel van betaling aan.

Buurtzorg Nederland deed hierop een voorstel om tussen de 1.500 en 4.000 werknemers over te nemen van TSN Thuiszorg. Waarbij Buurtzorg Nederland wel als eis stelde dat de gemeenten meer dan 21 euro per uur zouden betalen. Vanwege die voorwaarde hebben een aantal gemeenten, waaronder Apeldoorn, Utrecht, Woudenberg, Nijmegen, Winterswijk, Doetinchem en Losser het bod van Buurtzorg Nederland geweigerd.Volgens de bewindvoerders hebben 99 van de 137 gemeenten toegezegd om met Buurtzorg Nederland in zee te gaan. Enkele andere gemeenten gaan met concurrenten van Buurtzorg Nederland een samenwerkingsverband aan.