Kwaliteit ouderenzorg beoordelen op WaardeerZorg.nl 15 November 2015

De kwaliteit van zorg is lastig te beoordelen. In de praktijk wordt er gebruik gemaakt van zogenaamde indicatoren om de kwaliteit van zorg in kaart te brengen. Deze indicatoren zijn meetbare aspecten van de zorgverlening die een indicatie kunnen geven van de kwaliteit van de zorg.

Kwaliteitsindicatoren voor de zorg

Er zijn twee soorten indicatoren voor het meten van de kwaliteit van de zorg te onderscheiden    , namelijk zorginhoudelijke indicatoren en klantpreferentievragen.

Zorginhoudelijke indicatoren gaan in op de kwaliteit van zorg die een instelling levert en richten zich met name op effectiviteit en veiligheid. Deze zorginhoudelijke indicatoren worden opgesteld door specialisten uit de zorg.

Klantpreferentievragen richten zich op de wensen en behoeften van zorgontvangers en zorgvragers met betrekking tot keuze-informatie over de zorg die een zorginstelling kan bieden. Deze vragen zijn gericht op ervaringen die mensen met de zorg hebben opgedaan.

WaardeerZorg.nl helpt met het beoordelen van de kwaliteit van de ouderenzorg in Nederland

WaardeerZorg.nl is een website waar uitgebreide informatie over Nederlandse verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen wordt aangeboden. Naast het aanbieden van informatie wordt bezoekers van WaardeerZorg.nl ook de mogelijkheid geboden om de zorginstellingen te beoordelen. Bezoekers kunnen een zorginstelling beoordelen middels een vragenlijst. 

De vragenlijst voor het beoordelen van zorginstellingen op WaardeerZorg.nl is vernieuwd en bestaat uit 4 vragen:

1) Bent u tevreden over de geboden zorg?
2) Hebt u voldoende informatie gekregen?
3) Hoe verliep de communicatie?
4) Bent u vriendelijk behandeld en goed geholpen door de medewerkers?

Daarnaast kan de invuller van de vragenlijst ook zijn motivatie toe lichten voor betreffende beoordeling in een open veld.

Vragenlijst WaardeerZorg.nl: hoe ontwikkeld?

De Volkskrant toetst jaarlijks de ouderenzorg van de Nederlandse verpleeghuizen en verzorgingshuizen op basis van een vragenlijst welke bestaat uit 18 vragen. Op basis van deze vragenlijst vloeit een ranglijst voort met de beste Nederlandse verpleeghuizen en verzorgingshuizen. 

Omdat de doelgroep van WaardeerZorg.nl grotendeels overeen komt met de doelgroep van de vragenlijst van de Volkskrant, heeft WaardeerZorg.nl besloten om deze vragenlijst te gebruiken als basis voor de beoordelingen van zorginstellingen door bezoekers van WaardeerZorg.nl. 

De 18 vragen in de vragenlijst zijn teruggebracht naar 4 overkoepelende vragen, waarmee tevens de kwaliteit in de thuiszorg in Nederland meetbaar wordt. Hierdoor kan de Nederlandse ouderenzorg gemeten worden.