Toezicht op kwaliteit Nederlandse ouderenzorg door IGZ 13 July 2015

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt toezicht op de kwaliteit van het werk dat door verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg instellingen geleverd wordt aan haar cliënten. Dit doet door Inspectie voor de Gezondheidszorg door het uitvoeren van inspectiebezoeken.

Inspectiebezoeken ouderenzorg door IGZ

Er worden door de Inspectie voor de Gezondheidszorg twee soorten inspectiebezoeken uitgevoerd, namelijk aangekondigde en onaangekondigde inspectiebezoeken.

Aangekondigde inspecties zorginstellingen

Bij aangekondigde inspectiebezoeken aan zorginstellingen kijkt de IGZ naar de inhoud en de organisatie van de zorg, zoals zorgplannen, communicatie- en informatievoorziening, lichamelijk en geestelijk welzijn en personeelsplanning. Het streven van de IGZ is om hierdoor een goed beeld te krijgen van de risico’s van de betreffende zorginstelling. Het aantal inspectiebezoeken is afhankelijk van de risicosignalering in voorgaande inspecties en de omvang van de zorginstelling. Het belang van een goed zorgplan staat in deze bezoeken voorop. Veiligheid en de beschikbaarheid en deskundigheid van personeel zijn kernpunten.

Onaangekondigde inspecties zorginstellingen

Bij onaangekondigde inspectiebezoeken kijkt de IGZ naar de zorgverlening in de praktijk en naar de risico’s voor gezondheidsschade voor de cliënten. Daarbij worden ook zogenoemde ‘mystery guests’ ingezet. Bij deze onaangekondigde inspecties wordt met name gekeken naar de ‘zachte’ criteria, bijvoorbeeld hoe cliënten in de zorginstelling worden behandeld en hoe de sfeer is. Deze aspecten worden in de vragenlijst van WaardeerZorg.nl ook meegenomen om een goede indicatie te kunnen geven van de kwaliteit van de zorg voor een zorginstelling.

Kwaliteitsdocument sector verpleging, verzorging en zorg thuis

Bij onaangekondigde inspectiebezoeken kijkt de IGZ naar de zorgverlening in de praktijk en naar de risico’s voor gezondheidsschade voor de cliënten. Daarbij worden ook zogenoemde ‘mystery guests’ ingezet. Bij deze onaangekondigde inspecties wordt met name gekeken naar de ‘zachte’ criteria, bijvoorbeeld hoe cliënten in de zorginstelling worden behandeld en hoe de sfeer is. Deze aspecten worden in de vragenlijst van WaardeerZorg.nl ook meegenomen om een goede indicatie te kunnen geven van de kwaliteit van de zorg voor een zorginstelling.