Vergoedingen voor kosten verzorgingshuis en verpleeghuis 12 August 2015

De meeste kosten van wonen en zorg in Nederland voor verzorgingshuizen en verpleeghuizen worden vergoed door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Enkele uitzonderingen zijn abonnementen (televisie, internet, magazines e.d.) en producten voor persoonlijke verzorging (shampoo, gel, make-up e.d.). Er zijn ook particuliere verzorgingshuizen en verpleeghuizen, hier betaalt u de kosten voor wonen en zorg zelf. U kunt deze zorg misschien (deels) betalen met een persoonsgebonden budget (PGB).

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)

Uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt geld aan de verzorgingshuizen en verpleeghuizen gegeven. Daarnaast dient u mogelijk ook zelf een eigen bijdrage voor de zorg te betalen. Deze bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en bezittingen (zoals spaargeld e.d.). Of u een eigen bijdrage dient te betalen en hoeveel dit is wordt vast gesteld door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Indien u naar een AWBZ instelling verhuist, dan dient de betreffende instelling u bij de intake te informeren voor welke producten en diensten u dient te betalen en wat de kosten zijn.

Persoonsgebonden budget (PGB)

Particuliere verzorgingshuizen en verpleeghuizen zijn geen zorginstellingen die onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten vallen. De kosten voor wonen en zorg in een particuliere zorginstelling betaalt u zelf. Echter, mogelijk kunt u een beroep doen op het persoonsgebonden budget. Het persoonsgebonden budget wordt gefinancierd uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. De zorg zal hiermee misschien (deels) betaald kunnen worden.