Wederom acties in de zorg voor betere CAO 01 March 2014

Maart 2014 - 18 maart jongstleden is er op 200 plaatsen in Nederland wederom actie gevoerd door zorgmedewerkers. Zij willen een verbeterde collectieve arbeidsovereenkomst (CAO).

Eerder dit jaar werden in januari (op 50 plaatsen) en februari (op 100 plaatsen) ook al acties gevoerd. De acties zijn in verpleeg- en verzorgingshuizen en variƫren van 1 minuut tot enkele uren. In december sloten werkgevers een CAO voor verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg af met enkele vakbonden. Vakbond Abvakabo FNV deed hieraan niet mee. De reden dat laatstgenoemde niet mee deed heeft te maken met het feit dat het akkoord de grootste problemen in de zorg, zoals bijvoorbeeld de hoge werkdruk, niet zou verhelpen. Wel zijn er goede afspraken gemaakt met de thuiszorgwerkgevers over de thuiszorg en huishoudelijke verzorging.

Of de derde actie van 18 maart jongstleden heeft geholpen, moet nog blijken.