Wijkverpleging mogelijk in basispakket zorgverzekering 2015 01 December 2014

December 2014 - Mogelijk zal wijkverpleging in 2015 in het basispakket van de zorgverzekering worden opgenomen. Dat voorstel is opgenomen in een concept-wetsvoorstel van staatssecretaris Martin van Rijn.

Wijkverpleegkundigen zullen hiermee de spilfunctie over gaan nemen van huisartsen. De wijkverpleegkundigen moeten vanaf volgend jaar zelf invulling geven welke zorg zij leveren aan zorgklanten, waarbij zij zelf de richtlijnen schrijven die bepalend zijn voor de zorg die wettelijk wordt vergoed. Hiermee krijgen wijkverpleegkundigen een grotere en zelfstandigere rol dan zij nu al hebben. Daarnaast dienen wijkverpleegkundigen nog intensiever samen te werken met sociale wijkteams, welke bestaan uit onder meer verzorgers en maatschappelijk werkers. Vanuit de overheid zal er budget vrij gemaakt worden om wijkverpleegkundigen op te leiden voor de nieuwe taken die er bij komen en welke niet direct geneeskundig gerelateerd zijn.

Als dit wetsvoorstel geaccepteerd wordt, betekent dit naast bovenstaande wijzigingen ook dat de zorgverzekeraars zelf mogen bepalen met welke thuiszorginstellingen zij contracten aan gaan. Daarnaast mogen de zorgverzekeraars bepalen of een wijkverpleegkundige meteen al zorg mag leveren aan een zorgklant, of dat de zorgklant een doorverwijzing van de huisarts nodig heeft.