Een zorgverzekering kiezen in 2016 02 December 2015

Alle mensen die in Nederland woonachtig zijn dienen verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Er kan 1 keer per jaar gewisseld worden van zorgverzekering. Normaliter dient het kiezen van een nieuwe zorgverzekering te gebeuren voor 1 januari, zodat de nieuwe zorgverzekering per 1 januari in kan gaan. U doet er slim aan om op het eind van ieder jaar te overwegen of uw huidige zorgverzekering in het nieuwe jaar nog bij u past. Waarom? Dit heeft onder andere te maken met een verschuiving in uw zorgbehoefte (bijv. wijziging in behoefte voor tandarts, therapieën e.d.), of mogelijk bieden andere zorgverzekeraars een kwalitatief soortgelijke verzekering, welke goedkoper is.

Een zorgverzekering bestaat uit een basisverzekering en een aanvullende verzekering. De basisverzekering is verplicht in Nederland, de aanvullende zorgverzekering is optioneel. Vervolgens bieden zorgverzekeraars binnen een basisverzekering (met eventueel een aanvullende verzekering) de keuze tussen drie vormen van verzekeringen, namelijk een naturaverzekering, een restitutieverzekering of een mix van natura / restitutieverzekering.

Hieronder volgt in het kort informatie over belangrijke sleutelwoorden die u tegenkomt als u op zoek gaat naar een zorgverzekering, namelijk: basisverzekering, aanvullende verzekering, natura zorgverzekering, restitutie zorgverzekering en mix van natura / restitutie zorgverzekering.

Basisverzekering

De verplichte basisverzekering is in 2006 in Nederland ingevoerd als de vervanger van de ziektekostenverzekering. Zorgverzekeraars hebben de plicht om u te accepteren voor deze verzekering.

Binnen de basisverzekering bestaat het verplicht eigen risico. Het verplicht eigen risico geldt voor verzekerden van 18 jaar en ouder. Aan het verplicht eigen risico mag u zelf invulling geven. Het minimale verplichte jaarlijkse eigen risico voor 2016 bedraagt € 385,- (in 2015: € 375,-) , en het maximale jaarlijkse eigen risico bedraagt € 885,- (in 2015: € 875,-). Het jaarlijkse eigen risico is vrijwillig in stapjes van € 100,- te verhogen tot het maximale jaarlijkse eigen risico van € 885,-. Als u besluit om een hoger jaarlijkse eigen risico te nemen, dan zult u per maand een lagere zorgpremie betalen, dit omdat uw eigen risico hoger is. 

De basisverzekering vergoedt de volgende zaken:

 • Geneeskundige zorg, waaronder zorg door huisartsen, ziekenhuizen, medisch specialisten en verloskundigen
 • Geneesmiddelen
 • Ziekenhuisverblijf
 • Tandheelkundige zorg (tot 18 jaar)
 • Hulpmiddelen
 • Kraamzorg
 • Ziekenvervoer (ambulance en zittend vervoer)
 • Fysiotherapie tot 18 jaar en chronisch zieken: vanaf de 20e behandeling
 • Psycholoog, maximaal 5 zittingen per jaar

Extra kosten voor de huisarts, verloskundige zorg en kraamzorg tellen niet mee bij het verplichte eigen risico. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan mogelijke medicijnen.

Aanvullende verzekering

De aanvullende verzekering is niet verplicht in Nederland. Zorgverzekeraars hebben dan ook niet de plicht om u te accepteren voor deze verzekering. U bent vrij om te bepalen of u gebruik maakt van een aanvullende verzekering. Met een aanvullende verzekering kunt u zelf aangeven waarvoor u zich nog wilt verzekeren.

Met een aanvullende verzekering kunt u zich onder andere extra verzekeren voor:

 • Tandarts
 • Therapieën
 • Brillen en lenzen
 • Alternatieve geneeswijzen
 • Geneesmiddelen buiten het Geneesmiddelen Vergoedingssysteem, dit zijn geneesmiddelen welke niet vergoed worden door de basisverzekering

Natura zorgverzekering

Een natura zorgverzekering is een verzekeringsvorm waarbij de zorgverzekeraar met een selectie van zorgaanbieders (bijv. ziekenhuizen) een zorgcontract heeft gesloten, tegen scherpe prijsafspraken.

Het grote voordeel is dat u bij deze vorm van zorgverzekering vaak een lagere maandelijkse zorgpremie betaald dan bij een restitutie zorgverzekering of een mix van natura zorgverzekering en restitutie zorgverzekering. Daarnaast hoeft u zelf de rekeningen niet te betalen of voor te schieten.

Het grote nadeel is dat u gebonden bent aan de selectie zorgaanbieders waar uw zorgverzekeraar prijsafspraken mee heeft gemaakt. Bij deze zorgaanbieders krijgt u vaak alle kosten vergoed, bij zorgaanbieders waarmee de zorgverzekeraar geen afspraken heeft gemaakt is dit veelal niet het geval. Mocht u kiezen voor een natura zorgverzekering, let dan goed op of de betreffende zorgverzekeraar een zorgcontract heeft afgesloten met de zorgaanbieders bij u in de buurt of zorgaanbieders waar u een voorkeur voor heeft.

Restitutie zorgverzekering

Een restitutie zorgverzekering is een verzekeringsvorm waarbij u een vrije keuze heeft voor welke zorgaanbieder u kiest. Vaak betaald u voor een restitutie zorgverzekering meer dan voor een natura zorgverzekering.

Het grote voordeel van deze vorm van zorgverzekering is dat u vrij bent in het kiezen van de zorgaanbieder en daarbij heeft u ook een goed beeld van de kosten, dit omdat u de gemaakte kosten dient te declareren bij uw zorgverzekeraar.

Het grote nadeel bij deze vorm van zorgverzekering is dat u vaak een hogere maandelijkse zorgpremie betaald dan bij een natura zorgverzekering of een mix van natura zorgverzekering en restitutie zorgverzekering. Dit komt omdat er niet met alle zorgaanbieders zorgcontracten zijn afgesloten. De kosten van de zorg die wordt aangeboden zijn hierdoor marktconform. Daarnaast dient u de rekening door te sturen naar uw zorgverzekeraar of zelf voor te schieten en te declareren bij uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar vergoedt dan de kosten, mits deze kosten binnen uw zorgverzekering vallen. Dit betekent een extra handeling voor u.

Mix van natura zorgverzekering en restitutie zorgverzekering

Het woord mix tussen een mix van natura zorgverzekering en restitutie zorgverzekering geeft al aan dat deze verzekeringsvorm een tussenweg is tussen een natura zorgverzekering en een restitutie zorgverzekering. Er worden door uw verzekeraar met een aantal zorgaanbieders wel zorgcontracten afgesloten en met andere zorgaanbieders niet. Sommige zorg wordt op naturabasis vergoed en andere zorg wordt op restitutiebasis vergoed. Vervolgens heeft u te maken met zowel de voordelen als nadelen zoals beschreven bij natura zorgverzekering en restitutie zorgverzekering. Het is aan uzelf om hier een goede afweging in te maken op basis van uw persoonlijke situatie.